Skip to main content

Lesinformatie

Een yogalessen bestaan uit 60 minuten verschillende yogahoudingen. Iedere les wordt afgesloten met een kwartier meditatie of diepe ontspanning. Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders gecommuniceerd.

Benodigdheden voor de yogalessen

 • Makkelijk zittende kleding.
 • Voor de proefles is er een matje beschikbaar, daarna graag zelf een matje meenemen.
 • Een badlaken of grote handdoek.
 • Een fleecedeken of een warme trui voor tijdens de meditatie.

Voor wie?

De yogalessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, fysieke of mentale gesteldheid. Het belangrijkste is dat je de houdingen met aandacht doet en je eigen grenzen respecteert. Ik leer je bewust naar je lichaam te luisteren. Je hoeft niet lenig te zijn of een prestatie te leveren. Wees jezelf en ontmoet jezelf. Vanuit de ontspanning die daardoor ontstaat,

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), ten aanzien van de onderdelen Yoga & Meditatie. Door deel te nemen aan de yogalessen gaat u, de cliënt, akkoord met onderstaande betalingsvoorwaarden.

 • Het cursusgeld is 90,- euro (9 euro per les) voor 10 achtereenvolgende lessen.
 • Een losse les kost 12,50 euro.
 • Het cursusgeld dient in de eerste week van de reeks van 10 lessen te worden worden overgemaakt.
 • Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. De looptijd van een reeks lessen wordt niet verlengd als gevolg van vakantie en/of ziekte. Uitzondering: bij een ongeval en/of blessure/ziekte die Yoga voor langere tijd onmogelijk maken. Hiertoe neemt de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op met de yogadocent.
 • Terugvordering van lesgeld of korting op het lesgeld is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een les in een andere groep in dezelfde week in te halen indien er voldoende plek is.
 • Als de les door ziekte van de docent (Anne van Leeuwen) een keer niet doorgaat, wordt dit zo spoedig mogelijk per telefoon en/of email doorgegeven en wordt de geldigheidsduur van de kaart met een week verlengd.
 • Een proefles is gratis.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), ten aanzien van de onderdelen Yoga & Meditatie. Door deel te nemen aan de yogalessen gaat u, de cliënt, akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent (Anne van Leeuwen).
 • De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Roken en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de yogalessen is niet toegestaan.
 • De docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Deelname aan de yogalessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer.
 • U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de lessen wilt doen binnen de privésfeer. Wilt u informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Yoga Geeft Energie. U dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor akkoord.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Op de rechtsverhouding tussen Yoga Geeft Energie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), op de verschillende locaties waar lessen worden gegeven. 

Indien u bij mij op les of voor een energetische behandeling komt, zijn de enige persoonlijke gegevens die ik vraag uw naam, emailadres en telefoonnummer. Meer gegevens heb ik niet nodig en bewaar ik dus ook niet. Ik communiceer over verschillende zaken per email en uw telefoonnummer heb ik nodig voor noodgevallen (indien ik onverhoopt een keer een les moet afzeggen).

Veiligheid

Uw gegevens worden veilig bewaard en hier wordt zorgvuldig mee omgegaan (uw gegevens zullen nooit met andere partijen worden gedeeld). Mijn bestanden zijn niet toegankelijk zonder meerdere wachtwoorden.

Gebruik van uw gegevens

 • De planning van nieuwe reeksen (lessen) worden per email gecommuniceerd
 • Informatie over yogaweekenden worden per email gecommuniceerd
 • Andere initiatieven zoals bijvoorbeeld een gratis yogales op Internationale Yoga dag worden per email gecommuniceerd
 • Uw telefoonnummer gebruik ik alleen voor noodgevallen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang u bij mij op les zit. Daarna verwijder ik u uit mijn administratie. Alleen uw naam en betalingsgegevens zullen nog een aantal jaren bewaard moeten worden voor de financiële administratie die ik aan de belastingdienst moet kunnen tonen.

Indien u stopt met het volgen van lessen, dan vraag ik uw toestemming om u op mijn algemene mailinglijst te plaatsen zodat ik u kan blijven informeren over yogaweekenden e.d.

Correctie en verwijdering

U kunt ten allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit mijn administratie. U kunt hiervoor contact opnemen met mij.

Heeft u nog vragen? Bel of mail mij op 06-41209145 of akvanleeuwen@gmail.com

Kom een gratis proefles meedoen!

Stuur een mailtje naar akvanleeuwen@gmail.com of bel 06-41209145

Yoga: teaching you to trust in the things you can't see.