Open Maancirkel

Open MaanCirkel voor haar EN hem in Capelle aan den IJssel

Vanaf januari 2021 is er iedere maand op vrijdagavond een Open MaanCirkel voor vrouwen EN mannen.

Een MaanCirkel is een cirkel van vrouwen en mannen die iedere Maan bij elkaar komen.

Zielenkracht

Veel MaanCirkels over de hele wereld bestaan uit alleen vrouwen of alleen mannen. In eerste instantie wilde ik weer een besloten Maancirkel starten met alleen vrouwen. Maar toen ik de Hoedster-opleiding volgde, was één van mijn vragen al; ‘waarom mogen er geen mannen bij zijn?’ Ik voelde toen al dat dit voor mij – in ieder geval – geen belemmering hoefde te zijn. We zijn allemaal zielen en voor mensen die spirituele interesses hebben maakt het gewoon niet of je man of vrouw bent. Sterker nog, het kan soms heel verhelderend zijn om het perspectief van een man met een open hart te horen. Samenkomen in een MaanCirkel is een helende daad. Helend voor jouw als ziel en voor de verbinding onderling. Dit noem ik even het ‘zielenschap’ in plaats van zuster- of broederschap.

Door het ritme van de maan te volgen in een MaanCirkel ontwikkel je je verder op jouw spirituele pad en draag je bij aan een betere wereld, omdat je meer vanuit je intuïtie/je hart zult gaan leven. Hoe meer mensen zich in cirkels verbinden, elkaar ondersteunen en versterken, hoe geheelder en groter het ons gezamenlijke krachtenveld wordt.

Wo/man, if Circle’s calling, I’d be honored to journey into the depths (and the heights) with you!

Wat is een Open Maancirkel?

Iedere maan(d) is er een Open Maancirkel bijeenkomst waar zowel vrouwen als mannen welkom zijn. Het is voor iedereen mogelijk om aan deze bijeenkomsten deel te nemen mits er een plek is. Een Open Maancirkel heeft dus een open karakter waarbij je het zielenschap commitment aangaat. Met Zielenschap wordt bedoelt, dat je respect hebt voor iedereen in de cirkel en luistert zonder oordeel. Alles wat er in de cirkel besproken wordt blijft ook in de cirkel.

Er is altijd een vaste Hoedster van de Open Maancirkel aanwezig die de heilige ruimte waarin de cirkel plaatsvindt bewaakt.

Jezelf dragen

Wat erg belangrijk is voor het aangaan van Zielenschap is het ‘dragen van jezelf’. Hoewel autonomie in jezelf en verbinding met de anderen in een cirkel tegenstrijdig lijkt, gaan ze in hand in hand met elkaar. “Je doet het zelf, maar niet alleen”. 

Introspectie & zelfreflectie

Deelnemen aan een open Maancirkel is een heel mooi proces, maar kan af en toe ook intens zijn. Dat vraagt om een veilige omgeving, waarbij iedereen bereid is tot introspectie en zelfreflectie. Soms kun je getriggerd worden door iets dat iemand tegen je zegt en dan wordt er van je gevraagd dit niet bij de ander neer te leggen, maar in jezelf te onderzoeken. Dit is een kans om op een veilige manier delen van jezelf te onderzoeken, maar ook te omarmen en te helen. Geen eenvoudig proces, maar als je hierin groeit maak je een hele mooie (spirituele) ontwikkeling door.

Opbouw van een Open Maancirkel

De Open Maancirkels verlopen altijd volgens een bepaalde opbouw met vaste rituelen:

  • Openingsritueel
  • Openings deelronde, waarbij je met een geopend hart en in een veilige Space deelt hoe het met jou gaat
  • Open ruimte, waarbij ruimte is voor trancereizen, meditaties, creativiteit, opstellingen, drummen, Mantras zingen, sjamanistische technieken, e.d.
  • Afsluitende deelronde – iedereen mag de persoonlijke ervaringen van de avond delen
  • Sluitritueel

In 2021 komen we iedere Maan(d) op een vrijdagavond bij elkaar.

Je kunt je aanmelden voor deelname aan de Open Maancirkel.

Je kunt dan contact opnemen met Anne van Leeuwen: akvanleeuwen@gmail.com

Rediscover intuition, wildness and openness

 

A soul is both your mirror and your opposite.

Interesse in deelname aan een Open Maancirkel bijeenkomst?

Stuur een mailtje naar
akvanleeuwen@gmail.com
of bel 06-41209145