Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), op de verschillende locaties waar lessen worden gegeven.

Veiligheid

Uw gegevens worden veilig bewaard en hier wordt zorgvuldig mee omgegaan (uw gegevens zullen nooit met andere partijen worden gedeeld). Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen. Zo zijn bijvoorbeeld onze bestanden met uw gegevens niet toegankelijk zonder meerdere wachtwoorden (een beveiligde omgeving). Yoga Geeft Energie houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Yoga Geeft Energie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Informatie over activiteiten binnen Yoga Geeft Energie wordt per email gecommuniceerd (nieuwe lessen, algemene informatie, yogaweekenden e.d.);
Andere initiatieven zoals bijvoorbeeld een gratis yogales op Internationale Yoga dag worden per email gecommuniceerd;
Uw telefoonnummer wordt alleen voor noodgevallen gebruikt.
Welke Identiteitsgegevens kunnen we vragen en bewaren:

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Emailadres
IBAN-nummer
Deze gegevens worden digitaal verkregen bij het aanmelden van de proefles en registreren van uw account en het aanschaffen van een strippenkaart of abonnement.

De gegevens die u aan ons geeft worden verwerkt door Yoga Geeft Energie, te weten Anne van Leeuwen (eigenaar). Voor overige teamleden van Yoga Geeft Energie zijn alleen uw voor- en achternaam inzichtelijk. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lessen volgt bij Yoga Geeft Energie. Daarna wordt u uit onze administratie verwijderd. Alleen uw naam en betalingsgegevens zullen nog een aantal jaren bewaard moeten worden voor de financiële administratie die aan de belastingdienst moet kunnen worden getoond.

Indien u stopt met het volgen van lessen, dan vragen wij uw toestemming om op de algemene mailinglijst geplaatst te worden zodat wij u kunnen blijven informeren over yogaweekenden en andere activiteiten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Yoga Geeft Energie kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op de website, in het online registratiesysteem en via de nieuwsbrief.

Correctie en verwijdering

U kunt ten allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit onze administratie. U kunt hiervoor contact opnemen met Yoga Geeft Energie.

Heeft u nog vragen? Bel 06-41209145 of mail naar info@yogageeftenergie.nl