Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), ten aanzien van de onderdelen Yoga & Meditatie. Door deel te nemen aan de yogalessen ga jij, de deelnemer, akkoord met onderstaande voorwaarden.

De yogalessen

Iedere yogales duurt 75 minuten. De les bestaat uit 60 minuten verschillende yogahoudingen en wordt afgesloten met een meditatie of diepe ontspanning van 15 minuten. 

Benodigdheden voor de yogalessen

 • Makkelijk zittende kleding.
 • Voor de proefles is er een matje beschikbaar, daarna graag zelf een matje meenemen.
 • Een badlaken of grote handdoek.
 • Een fleecedeken of een warme trui voor tijdens de meditatie.

Voor wie?

De yogalessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, fysieke of mentale gesteldheid. Het belangrijkste is dat je de houdingen met aandacht doet en je eigen grenzen respecteert. Je leert bewust naar je lichaam te luisteren. Je hoeft niet lenig te zijn of een prestatie te leveren. Wees jezelf en ontmoet jezelf. 

Gezondheid

 • Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de desbetreffende docent.
 • De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Eigen risico

 • Roken en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de yogalessen is niet toegestaan.
 • De docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Deelname aan de yogalessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer.
 • Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de lessen wilt doen binnen de privésfeer. Wil je informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Yoga Geeft Energie. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor akkoord.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Op de rechtsverhouding tussen Yoga Geeft Energie en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), ten aanzien van de onderdelen Yoga & Meditatie. Door deel te nemen aan de yogalessen ga jij, de deelnemer, akkoord met onderstaande betalingsvoorwaarden.

Abonnementen en losse lessen

 • Yoga Geeft Energie maakt gebruik van Eversports, een administratie- en reserveringssysteem waarbij iedere deelnemer een eigen account heeft. Vanuit dat account kun je zelf je abonnement of losse lessen kiezen, plannen en betalen.
 • Yoga Geeft Energie werkt samen met Eversports voor de verwerking van gegevens en transacties.
 • De Eversports app kun je gratis downloaden op je smartphone.
 • Reeds ontvangen lesgelden worden niet gerestitueerd. 
 • Uitzondering: bij een ongeval en/of blessure/ziekte die yoga voor langere tijd onmogelijk maken. Hiertoe neemt de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op met Yoga Geeft Energie.
 • Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Gemiste lessen van het abonnement mogen (indien 4 uur voor aanvang van de les afgemeld en er voldoende plek is) binnen dezelfde maand ingehaald worden. Overige extra credits die je door gemiste lessen of de vakantieperiodes van Yoga Geeft Energie hebt opgebouwd in het Eversports systeem zijn niet meer bruikbaar.
 • De prijs van het maandelijkse abonnement is gebaseerd op het hele jaar en de weken waarin geen les gegeven worden zijn in de prijs verrekend. 
 • Tijdens de volgende (school)vakanties/feestdagen is Yoga Geeft Energie gesloten en worden ​er ​​alleen lessen ​op youtube ​aangeboden:
  • voorjaarsvakantie (1 week)
  • meivakantie (1 week)
  • pasen/hemelvaart/pinksteren
  • herfstvakantie (1 week)
  • kerstvakantie (2 weken)
  • zomervakantie (4 weken) 
 • Tijdens de overige vakantieweken zijn er aangepaste roosters. 
 • De prijs van het abonnement blijft gelijk ongeacht of een maand uit 4 of 5 weken bestaat.
 • Mocht je binnen 3 maanden na het opzeggen van je abonnement, een nieuw abonnement aan willen schaffen dan wordt er 35,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Als de les door ziekte van de docent een keer niet doorgaat, wordt dit zo spoedig mogelijk per telefoon en/of email doorgegeven.
 • Mocht je onverhoopt het abonnement willen beëindigen, dan kan dit door een mailtje te sturen naar info@yogageeftenergie.nlJe abonnement zal dan, met inachtneming van één maand opzegtermijn, worden beëindigd.
 • Wijzigingen (les afzeggen en inhalen) regel je makkelijk via de Eversportsapp.
 • Mochten er in de toekomst lessen worden gegeven tijdens de vakantieperiodes (als er meerdere docenten werkzaam zijn voor Yoga Geeft Energie), dan behoudt Yoga Geeft Energie het recht om de maandelijkse prijs aan te passen. Er is later geen keuze meer om minder te betalen indien je de vakanties niet komt.
 • Voor informatie over prijzen ga naar de pagina Prijzen.
 • Een proefles is gratis.

De locatie in Hillegersberg heeft afwijkende prijzen. Voor meer informatie neem contact op met: info@yogageeftenergie.nl

 

Online lessen

 • Yoga geeft Energie is niet verantwoordelijk voor een slechte verbinding tijdens de Online lessen.

Yoga: teaching you to trust in the things you can’t see